baner www wrzesnia jednorodzinne
2022 11 dzialki jednorodzinne wrzesnia mobilna

Działki budowlane jednorodzinne Września ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta, ul. Kryształowa, ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane jednorodzinne położone są w miejscowości Września na ul. Brylantowej, ul. Gwiaździstej, ul. Kryształowej, ul. Opalowej, ul. Cyrkoniowej, ul. Diamentowej, ul. Granatowej.

Powierzchnie oferowanych działek budowlanych jednorodzinnych zawierają się w przedziale od 603 m2 do 1077 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  • ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 4MN / 6MN (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40 % powierzchni działki; odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 6 m od frontu działki; lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na działce; lokalizacja budynku o maksymalnie dwóch kondygnacjach naziemnych, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku gospodarczego lub garażowego; maksymalna wysokość budynku: mieszkalnego 9 m, gospodarczego / garażowego 4 m; szerokość elewacji frontowej budynku do 15 m w zabudowie wolnostojącej; dach stromy, dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia 22 – 45 stopni; układ dachu kalenicowy w stosunku do frontu działki);
  • ul. Kryształowa, ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2MN / 3MN / 4MN / 5MN (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50 % powierzchni działki; obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem z planu; dopuszcza się lokalizację: jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce, jednego budynku garażowo – gospodarczego na działce; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemna, dwie naziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m; maksymalna wysokość zabudowy budynków garażowo – gospodarczych – dopuszcza się nie więcej niż 6 m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni).

Media:

  • ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta – pełne uzbrojenie – prąd na działkach, woda w drodze (wydane warunki wstępne), gaz w drodze (wydane warunki), kanalizacja na działkach (wydane warunki wstępne).
  • ul. Kryształowa ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa – obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację (dla części działek wydane zostały warunki przyłączenia do sieci).

Wyżej wymienione ulice położone są na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 500 PLN / 1 m2

Września ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta – cennik/mapa

Września ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta – mpzp

Września ul. Brylantowa, ul. Gwiaździsta – zabacz lokalizację

Września ul. Kryształowa, ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa – cennik/mapa

Września ul. Kryształowa, ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa – mpzp

Września ul. Kryształowa, ul. Opalowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Granatowa – zobacz lokalizację

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

2022 paderewskiego II uzp sprzedana 1222
dzialki uslugowe wrzesnia mobilna 1

Działki usługowe Września ul. Paderewskiego 1 U/ZP, ul. Kryształowa 2U/ZP, ul. Granatowa 3 U/ZP Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki usługowe położone są w miejscowości Września na ul. Paderewskiego, ul. Kryształowej i ul. Granatowej – zobacz lokalizację .

Obecnie każdy z oferowanych trzech terenów stanowi jedną dużą działkę usługową (za wyjątkiem terenu 2U/ZP, który w czerwcu 2017 roku został podzielony na działki 871/51 i 871/52): ul. Paderewskiego 1U/ZP – 4686 m2, ul. Kryształowa 2U/ZP – 3261 m2, ul. Granatowa 3U/ZP – 1283 m2, natomiast w ramach terenu:

  • ul. Paderewskiego 1U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 4686 m2;
  • ul. Kryształowa 2U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 3261 m2;
  • ul. Granatowa 3U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 1283 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP z minimalną powierzchnią działki 500 m2 (dopuszcza się lokalizację: jednego budynku usługowego na działce, jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce, jednego lokalu mieszkalnego w budynku usługowym; maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40 % powierzchni działki; maksymalna wysokość zabudowy budynków usługowych: jedna kondygnacja podziemna, dwie naziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m; maksymalna wysokość zabudowy budynków garażowo – gospodarczych nie więcej niż 6 m; dachy płaskie lub dachy skośne o kącie nachylenia 20 – 40 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenów w prąd, wodę, gaz i kanalizację (dla części działek usługowych wydane zostały warunki przyłączenia do sieci).

Wyżej wymienione ulice położone są na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. Osiedle Lipówka znajdujące się przy głównym wjeździe do Wrześni od strony Poznania ma bardzo duży potencjał rozwoju w najbliższych latach, głównie ze względu na atrakcyjną lokalizację, zaawansowane uzbrojenie terenu oraz porządek urbanistyczny. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. Atutem lokalizacji oferowanych działek usługowych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Ceny już od 500 PLN / 1 m2

Września ul. Paderewskiego 1 U/ZP, ul. Kryształowa 2U/ZP, ul. Granatowa 3 U/ZP – cennik/mapa

Września ul. Paderewskiego 1 U/ZP, ul. Kryształowa 2U/ZP, ul. Granatowa 3 U/ZP – mpzp

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

2022 11 baner www wrzesnia wielorodzinne z mapa biala ramka
2022 11 dzialki wielorodzinne wrzesnia mobilnz z mapa biala ramka

Działki budowlane wielorodzinne Września ul. Granatowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane wielorodzinne położone są w miejscowości Września na ul. Granatowej – zobacz lokalizację .

Z terenu o łącznej powierzchni 14 399 m2 jest możliwość wyboru konkretnej już wydzielonej działki (2338 m2, 2644 m2, 4544 m2, 4873 m2) lub wydzielenia nowej działki o powierzchni od 900 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotność tej powierzchni) aż do 5000 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki; maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym na działce – do 300 m2; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25 % powierzchni działki; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się lokalizację: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garaży wbudowanych w kondygnacji parteru i kondygnacjach podziemnych lub wyłącznie w kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację.

Wyżej wymieniona ulica położona jest na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 500 PLN / 1 m2

Września ul. Granatowa – cennik/mapa

Września ul. Granatowa – mpzp

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

2022 11 baner www granatowa z usl z mapa19
2022 11 dzialki wielorodzinne z usl granatowa wrzesnia mobilna z mapa

Działki budowlane wielorodzinne z usługami Września ul. Granatowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane wielorodzinne z usługami położone są w miejscowości Września na ul. Granatowej – zobacz lokalizację .

Z terenu o łącznej powierzchni 9494 m2 istnieje możliwość wyboru konkretnej już wydzielonej działki (2183 m2, 3049 m2, 4262 m2) lub wydzielenia nowej działki o powierzchni od 900 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotność tej powierzchni) aż do 5000 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 1MW/U (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25 % powierzchni działki; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się lokalizację: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lokali usługowych wbudowanych wyłącznie w kondygnacji parteru budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych wyłącznie w kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację.

Wyżej wymieniona ulica położona jest na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 500 PLN / 1 m2

Września ul. Granatowa – cennik/mapa

Września ul. Granatowa – mpzp

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.


Projekt realizowany przez POZNANIA S.A.

logo

kontakt@poznania.pl

+48 666 666 150